Senat

Zapisnik sa 48. redovne sjednice Senata od 29. 06. 2022.

Datum zapisnika