Senat

Zapisnik sa 14. tematske sjednice Senata od 13. 07. 2022.

Datum zapisnika