Senat

Zapisnik sa 13. tematske sjednice Senata od 15. 06. 2022.

Datum zapisnika