Veterinarski fakultet

Adresa
Zmaja od Bosne 90
Email
info@vfs.unsa.ba

Veterinarski fakultet u Sarajevu, osnovan 1949. godine, jedini je fakultet takve vrste u Bosni i Hercegovini. Kompetencije (znanja i vještine) koje se stječu završetkom studijskog programa veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu usklađene su sa odredbama Direktive 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope o reguliranim profesijama, kao i OIE (Međunarodna organizacija za zdravlje životinja) preporukom o kompetencijama doktora veterinarske medicine za osiguranje kvaliteta nacionalnih veterinarskih službi.

Jedna od prednosti ovog studija je i mogućnost da, uz 300 ECTS bodova, kandidati mogu upisati doktorski studij bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili svijetu, te ulazak u naučnoistraživačku sferu.

Koncept studiranja: 5 (I+II) + 3

Odsjeci: Jedinstveni studij   

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Muhamed Smajlović

43.852255, 18.38006