Šumarski fakultet

Adresa
Zagrebačka 20
Email
info@sfsa.unsa.ba

Šumarski fakultet predstavlja jednu od najstarijih članica Univerziteta u Sarajevu - osnovan je 1948. godine. Dinamični studij na ovom fakultetu se realizira kroz teoretsku nastavu, praktične auditorne i laboratorijske vježbe te terensku nastavu. Praktična jednodnevna i višednevna terenska nastava, koja se realizira na svim godinama studija radom u šumskim ekosistemima ili šumarskim preduzećima, predstavlja bitnu odrednicu studija za stjecanje kompetencija i vještina u cilju osposobljavanja studenata za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka u oblasti šumarstva i hortikulture.

Šumarski fakultet u Sarajevu ovlaštena je ustanova za: poslove kontrole kvaliteta i zdravstvenog stanja sjemenskih objekata, sjemena i sadnica šumskog i hortikulturnog drveća i grmlja, te za službene provjere ispunjavanja uslova za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje.

Stalnim razvojem nauke i struke postižu se naprednija rješenja za pojedine probleme u šumarstvu i hortikulturi. Fakultet u pogledu ove djelatnosti organizuje redovna godišnja savjetovanja i povremene seminare sa aktuelnim temama. Na ovaj način provodi se i ideja o cjeloživotnom učenju koja se zagovara sa reformskim procesima u visokom obrazovanju.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek šumarstva
Odsjek hortikulture

 

Odgovorna osoba
Dean: prof. dr. Ahmet Lojo

43.850849, 18.401003