Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Adresa
Patriotske lige 41
Email
dekanat@fasto.unsa.ba

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, osnovan 1963. godine, svojom dugom tradicijom, orijentacijom ka izvrsnosti, zalaganjem nastavnog kadra i menadžmenta nosi epitet lidera u oblasti sportske edukacije i naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je, po kadrovskim, materijalnim, programskim resursima i kvalitetima, vodeći u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji.


Koncept studiranja: 4 + 1 + 3, 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Opći smjer
Smjerovi za školovanje trenera i kadrova za sport:
Smjer specijalne namjene (vojska i policija)
Smjer sport
Smjer menadžment u sportu
Smjer sport i mediji
Smjer adaptivna priprema sportaša
Smjer kondiciona priprema sportaša
Smjer sportska rekreacija i turizam

 

Odgovorna osoba
Dekan: Prof. dr. Ifet Mahmutović

43.873875, 18.411042