Propis

Statut Univerziteta u Sarajevu - 2018

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 25. redovnoj sjednici održanoj 28. 11. 2018. godine donio Odluku o donošenju Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3/18.

U skladu sa članom 259. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Statut stupa na snagu 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno 13. 12. 2018. godine.

Statut Univerziteta u Sarajevu je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu dana 29. 11. 2018. godine.

Statutom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na području Kantona Sarajevo, preciznije se uređuju: djelatnost, organizacija, način rada, upravljanje, rukovođenje, status akademskog osoblja i drugih zaposlenika, status studenata, finansiranje rada te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu.