Propis

Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1094/18.

Ovim Pravilima bliže se uređuju organizacija i izvođenje studija na prvom i drugom ciklusu, integriranom, stručnom i specijalističkom studiju kao i druga pitanja koja se odnose na upis i organizaciju studija, trajanje studija, oblike studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete, postupak ekvivalencije i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja od značaja.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, stavljaju se van snage Pravila studiranja za prvi cikus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-274/11 od 29. 12. 2010. godine, Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-275/11 od 29. 12. 2010. godine i Pravila o izmjenama i dopunama Pravila studiranja za drugi ciklus studija broj 02-38-1241/12 od 14. 05. 2012. godine.