Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“

Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“

Na Univerzitetu u Sarajevu je od 11. do 15. oktobra 2021. godine održana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“ (Staff week). Riječ je o petodnevnom događaju koji je uključivao seminare, radionice, prezentacije ali i aktivno učešće međunarodnih partnera u predstavljanju svojih institucija, studijskih ponuda, kao i rada na implementaciji Erasmus+ programa. Ovu sedmicu ujedno su pratile društvene i kulturne aktivnosti. Održana Sedmica obuke osoblja bila je prilika i za predstavljanje i umrežavanje partnera, akademika, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Učesnici šeste Međunarodne sedmice obuke osoblja su došli sa sljedećih institucija: Univerzitet primijenjenih nauka Burgenland (Austrija), Katolički univerzitet u Lilu (Francuska), Vytautas Magnus Univerzitet (Litvanija), Univerzitet u Evori (Portugal), Politehnički institut Portalegre (Portugal), Univerzitet Santiago de Compostela (Španija), Katolički univerzitet u Valensiji (Španija).

Prvog dana šeste Međunarodne sedmice obuke osoblja fokus je bio na predstavljanju Univerziteta u Sarajevu – njegove historije, osnivanja, organizacije i članica, kao i ponude studijskih programa. Nakon toga, naši gosti su kroz organizovanu turu obišli centralni dio Sarajeva te saznali više o našem gradu.

Drugi dan je posvećen predstavljanju naših partnera, odnosno prezentiranju institucija sa kojih dolaze, a zatim je uslijedilo umrežavanje sa osobljem sa Univerziteta u Sarajevu s ciljem upoznavanja, predstavljanja ideja i potencijalnih projektnih prijedloga s ciljem započinjanja zajedničkih prijava na različite fondove. Navečer je organizovana i večera za naše goste u cilju relaksiranijeg razgovora i druženja.

Trećeg dana, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je predstavila svoj rad i implementaciju Erasmus+ KA107 aktivnosti – međunarodna kreditna mobilnost. Kroz predstavljanje aktivnosti, statističkih podataka, te svakodnevnih aktivnosti oko međunarodne mobilnosti naši gosti su mogli više saznati o radu Službe, kao i izazovima sa kojima se susreće. Otvorena je i diskusija o mogućnostima napredovanja i poboljšanja ponude, naročito oko brige o stranim studentima, te kvalitetnije ponude vannastavnih aktivnosti. Na red je došao i Francuski institut u BiH – naši partneri u organizaciji ove sedmice obuke. Ovaj institut je prezentirao uspješnu saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu, kao i višegodišnje uvezivanje našeg univerziteta (i ostalih visokoobrazovnih institucija u BiH) sa visokoobrazovnim institucijama iz Francuske. Nakon predavanja organizovana je i posjeta nekim od najljepših zgrada Univerziteta u Sarajevu, koje su svojom ljepotom i hronologijom stvaranja i trajanja ostavile bez riječi ne samo strano, već i lokalno osoblje.

Četvrtog dana, za učesnike Međunarodne sedmice obuke osoblja organizovano je putovanje u Mostar, gdje su učestvovali u međunarodnom danu kojeg je organizovao Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru s ciljem predstavljanja Erasmus+ programa tamošnjem lokalnom i stranom osoblju i studentima. Pored prestavljanja Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te iskustava dolaznih i odlaznih studenata, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je također predstavila svoje aktivnosti što je dovelo do interesa za uvezivanje stranih studenata ova dva grada i organizovanju zajedničkih aktivnosti. Neozabilazna je bila posjeta i starom gradu, kao i vođenje od strane profesionalnog vodiča do Starog mosta.

Posljedni dan ostavljen je za sumiranje predstavljenih informacija, zaključaka i impresija. Učesnicima su podijeljeni certifikati za uspješno učešće u šestoj Međunarodnoj sedmici obuke za osoblje.

Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“
Uspješno realizirana šesta „Međunarodna sedmica obuke osoblja“