Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS

Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS

Implementacija projekta „Urbana transformacija Sarajeva“ povod je za danas održani sastanak kojem su prisustvovali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. Hubert Klumpner, voditelj projekta ispred ETH Zurich (online), dr. Michael Walczak, zamjenik voditelja projekta prof. Klumpnera, i prof. dr. Adnan Pašić, voditelj projekta ispred UNSA i profesor na Arhitektonskom fakultetu UNSA.

Susret je bio prilika i za pripreme za potpisivanje Sporazuma o provođenju „Projekta urbane transformacije Sarajeva“ - (UTPS) između ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koje je planirano za drugu polovinu oktobra ove godine. Potpisivanje sporazuma odobrio je Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu. Nominalno trajanje projekta se veže za period od četiri godine.

Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“ za cilj ima osavremenjivanje sistema integralnog urbanog planiranja u Kantonu Sarajevu, putem programa rada i pristupu urbanom planiranju zasnovanom na klimatskoj otpornosti, transparentnosti, inkluzivnosti i realnim podacima, na način koji doprinosi ekonomskom razvoju i povećanju kvaliteta života.

Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“ se zasniva na tri glavne komponente:

  1. Institucionalizacija koja uključuje izgradnja i razvoj akademskih kapaciteta Univerziteta u Sarajevu kroz aktivnosti nastavnika i studenata sa fakulteta ETH Zurich DArch i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i internacionalnih eksperata što će se provoditi putem: akademskih kurseva, ljetnih škola i radionica, internacionalnih projektnih studija i internacionalnih konferencija i simpozija,
  2. Prakse urbanog planiranja
  3. Urbana transformacija – Realizirat će se putem planiranja, programiranja, projektovanja i realizacije urbanih prototipova i urbanih intervencija manjeg mjerila.

Dr. Michael Walczak, postdoktorant na ETH Zurich, predavač na Arhitektonskom fakultetu UNSA, te zamjenik voditelja projekta ispred ETH Zurich, govoreći o projektu naglasio je da se radi o povezivanju arhitekture, urbanizma i urbanog planiranja kroz razvoj softvera i kodiranje. Predstavljajući projekat osvrnuo se na njegovu historiju te aktivnosti koje su prethodile projektu i dovele do njegovog definiranja: 2016. godine prvi put se Bosna i Hercegovina pojavila na Venecijanskom arhitektonskom bijenalu, 2017. godine potpisana je Deklaracija o povezivanju dva grada – Sarajeva i Zuricha, koji podržava ovaj projekat, 2019. godine održane prve radionice sa studentima u Sarajevu, te organizovan dolazak istraživača ETH Zurich u Sarajevo sa mobilnom laboratorijom „Mobil Studio“, a napravljena je i prva dizajn studija.

Naglašeno je da je riječ o jačanju kapaciteta međuuniverzitetske saradnje i internacionalnog jačanja Univerziteta u Sarajevu, pri čemu se Univerzitet u Sarajevu preko Arhitektonskog fakulteta uključuje kao podrška Zavodu za planiranje razvoja KS u aktivnostima analiza i planiranja razvoja prostornog i urbanističkog projektovanja unutar Kantona Sarajevo. Također, ovo je i jedinstvena prilika za Arhitektonski fakultet UNSA da na konkretnom projektu sarađuje sa ETH Zurich, kao i otvaranje mogućnosti saradnje i za ostale organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu zbog multidisciplinarnosti projekta.

Glavni partneri u projektu su ETH Zurich, Univerzitet u Sarajevu, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, uz podršku SwissAI, a pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Vlade Švicarske Konfederacije – SECO.

 
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS
Projekat „Urbana transformacija Sarajeva“: Saradnja ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja KS