Obavještenje o pozivu za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji "GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995-2020 - Uzroci, razmjere i posljedice"

UNSA

Poštovani,

pozivamo Vas da učestvujete na međunarodnoj naučnoj konferenciji "GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995-2020 – Uzroci, razmjere i posljedice" organiziranu povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici.

Organizatori konferencije su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Konferencija će se održati 19. oktobra 2020. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Molimo Vas da potvrdu učešća s temom, apstraktom i ključnim riječima na bosanskom i engleskom jeziku dostavite putem e-mail adrese: konferencija.srebrenica2020@gmail.com najkasnije do 31. jula 2020. godine. Radovi sa konferencije bit će objavljeni u Zborniku, a informacija o prihvatanju Vaše teme kao i svim ostalim detaljima bit će Vam naknadno dostavljena.