Obavještenje o 8. međunarodnoj arapskoj konferenciji o matematici, Jordan

IACMC

Ambasada Hašemitske Kraljive Jordan u Rimu dostavila je poziv Zarqa University, Jordan za učešće univerziteta iz Bosne i Hercegovine na "The 8. International Arab Conference on Mathematics and Computation" koja će se održati u periodu od 10. do 12. maja 2023. godine.

Konferencija se fokusira na naučnu razmjenu u oblasti matematike i statistike i nudi konkretnu priliku za akademsku saradnju između univerziteta i specijalizovanih centara iz ovih oblasti.

Više informacija o konferenciji dostupno je na: http://iacmc.zu.edu.jo

IACMC 2023