NAJAVA | Međunarodni Erasmus+ webinar

NAJAVA | Međunarodni Erasmus+ webinar

Evropska agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizuje međunarodni Erasmus+ webinar. Kroz trodnevne sesije, seminar će pružiti informacije o mogućnostima Erasmus+ programa za razmjenu i saradnju otvorenim za organizacije i pojedince širom svijeta. Erasmus+ je program Evropske unije koji podržava projekte i razmjenu za obrazovanje, obuku i mlade širom svijeta. Seminar nudi jedinstvenu priliku učesnicima da bolje razumiju sve aspekte i prednosti ovog programa.

Webinar će se održati od 17. do 19. oktobra i to u dvije sesije: jutarnja sesija (10:00 – 12:45h), čiji će sadržaj biti ponovljen u poslijepodnevnoj sesiji (14:30 – 17:15h).

Teme koje će biti obrađivane su:

  • Utorak (17.10.) – Uvod i internacionalna dimenzija Erasmus+ programa, Međunarodna kreditna mobilnost, Marie Sklodowska-Curie akcije;
  • Srijeda (18.10.) – Erasmus Mundus, Izgradnja kapaciteta, Jean Monnet akcije;
  • Četvrtak (19.10.) - Izgradnja kapaciteta za stručno obrazovanje i obuku, Erasmus+ virtuelna razmjena, Izgradnja kapaciteta za mlade.

Seminar će biti organizovan na engleskom jeziku, sa prevodom na francuski i španski jezik. Svaki seminar će uključivati prezentaciju akcije, a zatim slijedi sesija pitanja i odgovora. Na linku https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar-2023 je dostupno više informacija, a na istom će biti dati linkovi za pristup webinaru.