NAJAVA | Kurs "Uvod u Morzeovu teoriju i Morzeovu homologiju" na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA

NAJAVA | Kurs "Uvod u Morzeovu teoriju i Morzeovu homologiju" na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA

Obavještavamo Vas da će i ove godine prof. dr. Abdol-Reza Mansouri sa Odsjeka za matematiku i statistiku Queen’s Univerziteta iz Kanade i predavač na Doktorskom studiju matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu držati ljetni napredni intenzivni kurs iz diferencijalne geometrije. Naslov kursa je Uvod u Morzeovu teoriju i Morzeovu homologiju (Introduction to Morse Theory and Morse Homology). Predavanja će se održati u periodu od 15. do 24. jula 2024. godine na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Ovaj kurs je zamišljen kao uvod u Morzeovu teoriju - prateći originalni pristup Marstona Morsea, izložen u knjizi "Calculus of Variations in the Large", koji je uspostavio duboke veze između analize i topologije - kao i u Morzeovu homologiju. Kurs će početi izvođenjem Morzeovih nejednakosti, a završit će uvođenjem Morzeovog kompleksa. Usput će biti prikazane primjene Morzeove teorije na proučavanje topologije Liejevih grupa i simetričnih prostora. Ako vrijeme dozvoli, dokazat će se Bottov teorem periodičnosti za unitarne grupe.

 

Pozivamo sve zainteresirane studente i istraživače da pohađaju ovaj kurs.

 

Za više detalja možete se obratiti kolegi Mr Aleksandru Balašev-Samarskom putem emaila aleksandar.bs@pmf.unsa.ba.