In memoriam - prof. dr. Mirsad Kurtović

In memoriam - prof. dr. Mirsad Kurtović

Obavještavamo da je preminuo dugogodišnji profesor i nekadašnji dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Mirsad Kurtović.

Prof. dr. Mirsad Kurtović rođen je u Sarajevu, 22. 07. 1962. godine. Studirao je i 1986. godine diplomirao na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo. Magistrirao je na Univerzitetu u Sarajevu 1991. godine.

Doktorirao je 1998. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s disertacijom „Oprašivanje značajnih kultivara jabuke u uslovima jugoistočne Hercegovine i centralne Bosne“.

Preminuo je u Sarajevu 06. juna 2021. godine.

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biran je 1988. za asistenta, 1998. za docenta, 2002. za vanrednog i 2009. za redovnog profesora. Tokom svog rada obnašao je funkciju prodekana od 1998. do 2006. godine, dok je funkciju dekana Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta obnašao u dva navrata od 2006. do 2014. godine.

Naučni doprinos profesora Kurtovića mjeri se kroz veliki broj doktoranata i magistranata kojima je profesor Kurtović bio mentor. Osim toga profesor Kurtović će ostati upamćen i po zavidnom istraživačkom opusu i napisanim knjigama koje će sa sigurnosti i dalje biti vrijedan pratilac sadašnjih ali i budućih studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Prof. dr. Mirsad Kurtović je bio aktivno prisutan u javnom životu Sarajeva i BiH, regiona, ne samo kao ugledni univerzitetski nastavnik i istaknuti naučni radnik, nego i kao pošten i vrijedan intelektualac.

Prerani odlazak profesora Kurtovića će na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu ali i na Univerzitetu u Sarajevu sigurno ostaviti veliku prazninu, sa nadom da će generacije njegovih nekadašnjih studenata, danas uvaženih kolegica i kolega, nastaviti putem kojim je kročio i profesor Kurtović, putem voćarstva i oplemenjivanja biljaka.

U ime akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu izražavamo iskreno saučešće porodici i svim ožalošćenima.

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr. Mirsada Kurtovića bit će održana u utorak 08. 06. 2021. godine u 10:00 sati u Sali A1 (prizemlje zgrade) Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera (ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru), a dženaza će biti isti dan na Vlakovu u 14 sati i 15 minuta.