Ljetna škola „Krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru“ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Iznimna nam je je čast i zadovoljstvo najaviti održavanje programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Ljetna škola „Krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru“ u organizaciju Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju  i sigurnosne studije. Program je osmišljen s ciljem pružanja relevantnih znanja i vještina u području kriznog komuniciranja, koje je od iznimne važnosti za efikasno upravljanje kriznim situacijama u sigurnosnom sektoru. Kroz ovaj program, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnikama i strategijama kriznog komuniciranja, kao i kako pravilno primjenjivati komunikacijske alate u različitim kontekstima kriza. Također, jako velika pažnja bit će posvećena modernim komunikacijskim alatima i prednostima i nedostacima upotrebe istih. Praktične vježbe i simulacije kriznih situacija omogućit će polaznicima da primjene teorijsko i praktično znanje u stvarnim scenarijima. U konačnici, profesionalna znanja i iskustva polaznicima Ljetne škole „Krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru“ prenijeti će eminentni profesori Univerziteta u Sarajevu, i to Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Ekonomskog fakulteta, Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu, te Policijske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, uz odabrane stručnjake iz prakse – glasnogovornike iz sigurnosnog i pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini te ugledne međunarodne eksperte iz Ženevskog centra za sigurnosnu politiku i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Nastava je planirana u ukupnom opterećenju polaznika od 50 sati (predavanja, praktične vježbe, diskusija, individualni i grupni rad sa polaznicima te samostalno učenje). Program cjeloživotnog obrazovanja “Krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru“ će se realizirati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u periodu 27. - 31.05.2024. godine. Program se izvodi uz odobrenje Senata Univerziteta u Sarajevu, te će se polaznicima Ljetne škole izdati certifikat Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 

Sve dodatne informacije u vezi programa Ljetne škole možete pronaći na www.summerschool.ba ili se obratiti Koordinatorici ljetne škole na e-mail: ebakic@fkn.unsa.ba ili na telefon: +387 (33) 561 - 206 ili Voditeljici programa Ljetne škole na e-mail: nhalilovic@fkn.unsa.ba ili na telefon: +387 (33) 561 - 239.

Plakat
Dodatak