O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Mr. sci. Ena Hatibović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za istraživanje i razvoj
Adresa
Sjedište IPBES projekta (Prirodno-matematički fakultet; Zmaja od Bosne 35)
Pozicija
Stručni saradnik za projekte i projektni menadžment

Mr. sci. Lejla Muminović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za osiguranje kvaliteta
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viša stručna saradnica za sistem kvaliteta

Mr. sci. Miroslav Živanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Mr. sci. Mirza Nakičević

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za umjetnost, kulturu i sport
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Mr. Zehra Drkenda

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik - Poslovni sekretar

Nina Dragičević

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za nastavu i studentska pitanja
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Salhudin Gadžo

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za opće poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Referent za nabavku - Ekonom

Sanja Bašagić-Dželilović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za interdisciplinarne studije
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik za edukativne programe

Semir Đulić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za pravne poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za pravne poslove

Tea Ekert, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za osiguranje kvaliteta
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viša stručna saradnica