O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Lamija Zvrko

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za opće poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik za kadrovske poslove

Mak Tanović, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za izdavačku djelatnost
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik za izdavačku djelatnost

Marija Ivanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za interdisciplinarne studije
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik za edukativne programe

Merisa Kurtanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Finansijski operativni centar (POC)
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Rukovodilac

Mileva Piralić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za interdisciplinarne studije
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Viši stručni saradnik za administrativne poslove

Mirnes Ibrić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za ljudske resurse
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Mr. sc. Lejla Hajro

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Direkcija za izgradnju i održavanje Kampusa (DIOK)
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Direktor

Mr. sc. Nina Begović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za naučnoistraživački rad
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Mr. sci. Adela Nurković-Kulenović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za istraživanje i razvoj
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik

Mr. sci. Adnan Rahimić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju