O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Dijana Smajlović

Organizacijska jedinica
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za odnose s javnošću

Dr. Jasna Bošnjović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Dr. Sahrudin Sarajčić

Organizacijska jedinica
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Izvršni direktor

Dr. sci. Lejla Dizdarević

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za istraživanje i razvoj
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik

Ekrem Čagalj

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Jedinica za internu reviziju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Rukovodilac

Emina Pašić, mag. oec.

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za računovodstvo i finansije
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za računovodstvo i finansije

Esad Rahmanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Direkcija za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik za obezbjeđenje u Službi za obezbjeđenje i održavanje

Fuada Muslić-Haseta

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za izdavačku djelatnost
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Iris Bilalagić, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Direkcija za izgradnju i održavanje Kampusa
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik

Kenan Filipović

Organizacijska jedinica
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Generalni sekretar