Fakultet zdravstvenih studija

Pitanja i lista propisa iz oblasti iz kojih će kandidati polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto bibliotekar na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija