Univerzitet u Sarajevu

JAVNI OGLAS za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

UNSA

Na osnovu člana 58. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) i članovima 57. i 58. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-16/24 od 31. 01. 2024. godine, raspisuje se

 

JAVNI OGLAS

za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata