Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakon o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-102/22 od 10.01.2022. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1-37/22 od 26.01.2022. godine), Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

1.    ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1.    U naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Telekomunikacije", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac