8TH RECTORS' FORUM OF SOUTHEAST EUROPE AND WESTERN BALKANS

Potpisan Sporazum o regionalnoj mreži Centara za napredne studije (CAS)
8. Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

Univerzitet u Sarajevu je 30. i 31. maja domaćin 8. Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana.

Ova regionalna saradnja započeta je prije nekoliko godina, a tokom proteklih godina, univerziteti u Rijeci, Beogradu i Ljubljani su zajedno radili kako bi osigurali uspješan rad Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana kao ključne mreže regionalnog visokog obrazovanja. Cilj Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana je da ojača saradnju između univerziteta u Jugoistočnoj Evropi i Zapadnom Balkanu u oblastima obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Na 8. Rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana učestvuje 54 predstavnika iz 21 institucije, uključujući 8 rektora i 12 prorektora.

Riječi dobrodošlice uputio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, naglasivši da dok se krećemo kroz izazove i prilike 21. vijeka, imperativ je da njegujemo veću međusobnu saradnju. Također je naveo: „Dijeleći svoja iskustva, resurse i najbolje prakse, možemo izgraditi jači, otporniji ekosistem visokog obrazovanja koji koristi svim našim studentima i naučnicima. Čvrsto vjerujem u moć regionalne saradnje i autonomije univerziteta. Naši univerziteti imaju potencijal da usmjere naše zemlje ka pozitivnijem i progresivnijem smjeru. Ovo uvjerenje je vodilo moje napore tokom mog rektorskog mandata i ostaje kamen temeljac moje vizije za budućnost“. Podsjetivši da je ova godina završna godina njegovog drugog i posljednjeg mandata na funkciji rektora Univerziteta u Sarajevu, istakao je „Razmišljajući o ovim godinama, ispunjen sam osjećajem ponosa na ono što smo zajedno postigli i optimizmom za ono što je pred nama. Iz prve ruke sam svjedočio izuzetnom potencijalu naših zajedničkih napora i uvjeren sam da će Forum nastaviti da napreduje i da daje značajan doprinos regionu“.

Prvi dan Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana bio je fokusiran na budućnost univerziteta i aktivnosti Rektorskog foruma i radnih grupa. Anna-Lena Claeys-Kulik i Thomas Ekman Jørgensen, autori dva utjecajna dokumenta Evropske asocijacije univerziteta (EUA) objavljena ranije ove godine, uveli su u diskusiju o budućnosti univerziteta. Dokumenti su rezultat UniFE projekta, jedne od najutjecajnijih i najvažnijih inicijativa Evropske asocijacije univerziteta. Inovativni pristup izvještaja leži u opisu četiri moguća scenarija za naš kontinent i analizi utjecaja tih scenarija na naš sektor, posebno na transnacionalnu univerzitetsku saradnju.

Prezentacija je bila praćena debatama i razmišljanjima univerzitetskih lidera, uključujući prof. dr. Biljanu Angelovu, rektoricu Univerziteta Sv. Ćiril i Metodije u Skoplju, prof. dr. Enitu Nakaš, prorektoricu Univerziteta u Sarajevu za međunarodnu saradnju, prof. dr. Igora Nedelkovskog, rektora Univerziteta u Bitoli i prof. dr. Gregora Majdiča, rektora Univerziteta u Ljubljani, koji su razgovarali o potencijalima i različitim budućim perspektivama visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija širom Evrope, sa posebnim fokusom na Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan. Panel diskusiju moderirala je prof. dr.  Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i predsjedavajuća Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana.

Nakon prezentacije Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i aktivnosti radnih grupa, učesnici su diskutovali o korištenju istraživačke infrastrukture pod vodstvom Siniše Marčića iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC). Također je odlučeno da se razviju logo i korporativni identitet za Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i da se nove inicijative za članstvo rasprave i odluče na sljedećoj Generalnoj skupštini u Bitoli u septembru.

Nekoliko univerziteta u regionu obavezalo se da se pridruži i sarađuje sa mrežom Centara za napredne studije (CAS) i potpisali su Sporazum o regionalnoj mreži CAS-a: Univerzitet u Rijeci, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Sv. Ćiril i Metodije, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Prištini „Hasan Prishtina“, Univerzitet u Tirani i Univerzitet u Ljubljani. Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope (CAS SEE) je regionalni centar za postdoktorska istraživanja pod vodstvom Univerziteta u Rijeci.

Članovi Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana također sarađuju na raznim projektima i aktivnostima. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu i Alma Mater Europaea potpisali su sa Univerzitetom u Sarajevu memorandume o razumijevanju tokom događaja kako bi promovisali i produbili dalju saradnju.