Novi CONNEKT regionalni izvještaji o mezo pristupima proučavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Novi CONNEKT regionalni izvještaji o mezo pristupima proučavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Novi izvještaji Horizon 2020 istraživačkog projekta CONNEKT predstavljaju istraživanja 24 studije slučaja u državama MENA regije i Balkana.

 

Studije slučaja obuhvatile su širok i raznolik spektar zajednica koje su smatrane ranjivima na radikalizaciju.

 

Mezo pristupi proučavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma: pogled iz regije Balkana

Preuzmi publikaciju [publikacija je na engleskom jeziku]

 

Mezo pristupi proučavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma: pogled iz MENA regije

Preuzmi publikaciju [publikacija je na engleskom jeziku]

 

Regionalni izvještaj o mezo pristupima proučavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma na područjima MENA regije i Balkana

Preuzmi publikaciju [publikacija je na engleskom jeziku]

 

CONNEKT projekat

 

CONNEKT je istraživački projekat koji analizira 7 potencijalnih pokretača radikalizacije među mladima starosti između 12 i 30 godina, u osam država MENA regije i Balkana. Pritom ih evaluira na tri nivoa: transnacionalnom/državnom (makro), nivou zajednice (mezo) i pojedinačnom (mikro).

Cilj projekta je da prikaže višerazinsku i multidisciplinarnu mapu pokretača nasilnog ekstremizma među mladima u 8 država (Egipat, Jordan, Tunis, Maroko, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Bugarska), i da identificira njihovu međusobnu interakciju. Na temelju svojih nalaza, projekat će preporučiti mehanizme i mjere za sprečavanje nasilnog ekstremizma iz perspektiva društva i zajednice.

Pod vodstvom Evropskog instituta za Mediteran (IEMed), sa sjedištem u Barseloni, projekat okuplja multidisciplinarni konzorcij koji uključuje 14 partnera iz država MENA regije i sa Balkana.

CONNEKT je započet 2020. godine, a podržan je kroz Program istraživanja i inovacija Horizon 2020 Evropske unije, prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 870772.

 

Website

http://h2020connekt.eu/

 

Društvene mreže

Twitter | Facebook | YouTube | Linkedin

1