Projekat

Advanced VR, iMmersive serious games and Augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE

h2020
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
2.370.275,00 EUR
Opis projekta

Kroz aktivnosti projekta će se omogućiti evropskoj i svjetskoj javnosti da otkrije ljepote objekata kulturnog naslijeđa koji se nalaze pod vodom i do sada su bili pristupačni samo roniocima. Pomoću tehnika virtuelne stvarnosti posjetiocima interneta će se omogućiti da pogledaju artefakte sa 3 izabrane podvodne lokacije: Mazotos na Kipru, Xlendi na Malti i Baiae u Italiji. Mazotos i Xlendi čuvaju ostatke potonulih brodova, a Baiae je podvodni arheološki park u kome se nalaze ostaci čitavog antičkog grada i luke sa zgradama, mozaicima i statuama.

U okviru projekta će biti kreirane dvije edukativne igre: pomorska trgovina u kojoj će igrač prevoziti robu brodovima iz antičkog perioda i doživljavati razne avanture na tom putu, te podvodna arheologija u kojoj će se simulirati proces arheološkog iskopavanja pod vodom. Pored toga, na izabranim lokacijama biće moguće podvodne ture sa mobilnim aplikacijama proširene stvarnosti, a u Thalassa muzeju na Kipru biće kreirana postavka sa aplikacijom virtuelne realnosti pomoću koje će posjetioci moći "zaroniti" i istražiti podvodni arheološki sajt.

Ciljevi projekta:
Osnovni cilj projekta je da se javnosti približi podvodno kulturno naslijeđe, kao sastavni dio evropskog identiteta, koje premošćuje razlike između civilizacija. Projekat planira da ovo naslijeđe, koje nije dostupno javnosti, približi pomoću digitalnih tehnologija kroz virtuelne posjete, edukativne igre sa imerzivnim tehnikama i proširenom stvarnošću. Projekat treba da dizajnira, analizira, razvija i evaluira pionirske aplikacije i sisteme u kontekstu virtuelnih muzeja kroz kolaborativno i inovativno istraživanje grupe naučnika iz oblasti arheologije, kompjuterskih nauka, kreativnih umjetnosti, muzeologije, komunikologije i psihologije.

Oficijelna web stranica projekta: http://imareculture.weebly.com

 

Nositelji projekta
University of Technology, Kipar
Donatori
EU H2020
Partneri
- University of Technology, Kipar – koordinator projekta
- Masarykov univerzitet, Češka Republika
- Univerzitet CONCORDIA, Kanada
- Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
- Univerzitet D'AIX MARSEILLE, Francuska
- Kiparski univerzitet, Kipar