Galerija fotografija idejnih rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice pristiglih na arhitektonski natječaj

Galerija fotografija idejnih rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice pristiglih na arhitektonski natječaj

Konkurs za Izradu idejnog rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice (putem arhitektonskog natječaja) objavljen je 27. 07. 2022. godine.

Osnovni cilj projekta je odabir najkvalitetnijeg idejnog rješenja za Objekat br. 28 sa pripadajućim otvorenim prostorom između pomenutog objekta i objekta planirane Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.  

Arhitektonskim rješenjem je bilo potrebno oblikovati prepoznatljiv prostor na samom ulazu u Kampus, kao „flagship objekat“ nove ere integrisanog univerziteta, atraktivnog dizajna i modernih tehnoloških rješenja, ali bez uspostavljanja konkurentnog ili nametljivog odnosa prema novoplaniranom objektu Univerzitetske biblioteke. 

U objektu su planirani sadržaji Centra za ljudska prava, Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa, Centra za interdisciplinarne studije, Centra za istraživanje i razvoj, Ureda za podršku studentima, Ureda za profesionalni razvoj nastavnog i profesionalnog osoblja, te ostali zajednički i prateći prostori.  

Konkursna Komisija je konstatovala da je pristiglo 5 (pet) radova.

U petak 23. septembra 2022. godine u Parku u Kampusu Univerziteta otvorena je izložba idejnih rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice, te su predstavljena sva pristigla idejna rješenja, na arhitektonski natječaj za objekat br. 28 sa pripadajućim otvorenim prostorom između pomenutog objekta i objekta planirane Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.  

Ovom prilikom proglašeni su učesnici konkursa kojima se dodjeljuju nagrade:

  • Prvu nagradu na arhitektonskom natječaju osvojio je prof. dr. Adnan Pašić i njegovi saradnici: Hajrudin Hadžiabdić, Ena Osmanović  i Tarik Delić.
  • Druga nagrada: Sirčo Jasmin i članovi tima: Melika Konjičanin, Emina Alić i Emir Pulo 
  • Treća nagrada: Dinko Peračić i članovi tima: Marin Dvornik, Martin Sarić, Miranda Veljačić i Lana Žaknić
I nagrada: Adnan Pašić
I nagrada: Adnan Pašić
I nagrada: Adnan Pašić
II nagrada: Jasmin Sirčo
II nagrada: Jasmin Sirčo
III nagrada: Dinko Peračić
III nagrada: Dinko Peračić
III nagrada: Dinko Peračić
III nagrada: Dinko Peračić
Ana Virijević
Ana Virijević
Mirza Muhasilović
Mirza Muhasilović
Mirza Muhasilović