Konkurs za nagradu "Vera Šnajder Award"

Konkurs za nagradu "Vera Šnajder Award"

BH Futures Fondacija (Bosnia & Herzegovina Futures Foundation (bhfuturesfoundation.org)objavila je konkurs za nagradu Vera Šnajder Awardza studentice prirodnih/tehničkih nauka koje studiraju u Bosni i Hercegovini, a koje pokazuju inicijativu, strast, motivaciju, snažne liderske osobine u svojoj profesiji, karijeri/studijama i/ili zajednici.

 

Nagrada je namijenjena studentici koja je:

  • redovna studentica dodiplomskog/master/doktorskog studija upisana na studij prirodnih ili tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini (inženjerstvo, matematika, fizika, hemija itd.) ili je nedavno diplomirala na univerzitetu u Bosni i Hercegovini (posljednjih 12 mjeseci)
  • državljanka Bosne i Hercegovine
  • osoba sa historijom društveno korisnog rada u Bosni i Hercegovini
  • osoba uključena u istraživački rad/projekat koji  može biti prezentiran na konferenciji/radionici ili osoba koja posjeduje sposobnosti diseminacije ključnih rezultata konferencije/radionice u Bosni i Hercegovini.

 

Rok za prijave je 15. oktobar 2022. godine.

 

Ljubazno vas molimo da informaciju podijelite sa svojim kolegicama, te da ih u slučaju interesa za prijavu za nagradu podržite pismom preporuke.

 

Sve informacije dostupne su putem link-a: Vera Šnajder Award — Bosnia & Herzegovina Futures Foundation (bhfuturesfoundation.org)