Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju, održala recital u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani

Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju, održala recital u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani

Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, održala je recital u Galeriji ŠKUC, u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani (Slovenija). Festival je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Slovenije i Gradske opšine Ljubljana.

Program koncerta:

1. Hanan Hadžajlić: A Thousand Plateaus: Hommage à Deleuze & Guattari za flautu/bas flautu i procesore (2017/2018)

– Connection

II – Heterogeneity

III – Multiplicity

IV - Asignifying Rupture

V – Cartography

VI - Decalcomania.

2. Dino Rešidbegović: Wreesky for flautu & procesore (2016)

3. Ališer Sijarić: Dah za solo bas flautu (2012)

4. Hanan Hadžajlić: Koh-i-Noor for za flautu i traku (2022)

5. Hanan Hadžajlić: Meta Loops: Analog vs digital za flautu i procesore (2022) *svjetska premijera

Više informacija: https://topografijezvoka.si/ 

Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju, održala recital u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani
Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju, održala recital u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani
Kompozitorica i flautistica dr. Hanan Hadžajlić, viša asistentica na Odsjeku za kompoziciju, održala recital u sklopu festivala Topografije zvuka u Ljubljani