EMDM projekt: Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz palijativne skrbi

EMDM projekt: Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz palijativne skrbi

Vrsta projekta: Erasmus Mundus Joint Master degree

Koordinator projekta: Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Hrvatska

Članovi konzorcija (partneri): Univerzitet u Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede i Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija i Stomatološki fakultet sa klinikama.

1

Period trajanja projekta je 15 mjeseci u periodu od 01. 02. 2022. do 30. 04. 2023. godine.

Cilj projekta: Razvoj prijedloga programa združenog diplomskog studija palijativne skrbi, u skladu sa zahtjevima Europskog prostora visokog obrazovanja (EPVO-a), koji će partnerskim organizacijama omogućiti inovativan pristup podučavanju, učenju i osposobljavanju u transnacionalnom okruženju te poboljšati kvalitetu obrazovanja. Stjecanje novih znanja i razmjena dobrih praksi između konzorcijskih partnera i drugih institucija specijaliziranih za pružanje palijativne skrbi da bi se studentima omogućili najbolji mogući načini podučavanja i osposobljavanja. Podizanje svijesti o važnosti palijativne skrbi među studentima i općom javnosti u EU-u i šire da bi se ostvario utjecaj na tržište rada i povećala kvaliteta skrbi za palijativne pacijente i njihove obitelji. Kroz Projekat će biti izrađen prijedlog programa diplomskog studija odnosno master studija iz oblasti palijativne njege (120 ECTS bodova). Značajno je da će studenti partnerskih institucija (očekivani broj studenata koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima je 120) biti uključeni u aktivnosti Projekta. Nadalje, u javnosti će se podići svijesti i ispravljanje krivih predodžbi o palijativnoj skrbi.

Kratak opis postignutih ciljeva:

  • Kolaboracija tri univerziteta
  • Redovno su održavani online, uživo i hibridni sastanci projektnog tima
  • Definisan i konsenzusom instrument istraživanja, te vrijeme provođenja istraživanja
  • Realizovana posjeta hospisu Marija K. Kozulić Rijeka,  Hrvatska (događaj koji je obilježio realizaciju projekta)
  • Diseminacija projekta na sva tri partnerska univerziteta (službene web stranice i društvene mreže
  • Urađen prvi draft kurikuluma.

Link Projekta : Erasmus mundus projekt „Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care“ (fdmz.hr)

2