Projekat UMANE | Universities for huMANe-centered Entrepreneurship | Pristup usmjeren na čovjeka

Projekat UMANE | Universities for huMANe-centered Entrepreneurship | Pristup usmjeren na čovjeka

Naziv projekta: Universities for huMANe-centered Entrepreneurship

 

Kratki naziv projekta: UMANE

 

Implementacija projekta:

Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment

1

Projekat UMANE (Universities for huMANe-centered Entrepreneurship) ima za cilj podsticanje institucionalnih promjena i razvoj inovativnih usluga i metodologije za podršku inovacijama i preduzetništvu usmjerenim na čovjeka unutar univerziteta konzorcijuma. Projekat se oslanja na pristup usmjeren na čovjeka koji ima za cilj razmatranje cijelog ljudskog spektra kako bi se dizajnirala rješenja koja su podrška, značajna i osnažujuća iskustva za ljude. Ovaj pristup usmjeren na čovjeka, u širem smislu, teži preduzetničkom rastu i humanom razvoju za realizaciju prilika i održive organizacije.

Ovaj pristup je konzistentan sa okvirom humanog preduzetništva, baziranog na uspostavljenju inkluzivnog i održivog pristupa preduzetništvu sa fokusom kako na ekonomsku generaciju tako i na potrebe pojedinaca, gdje uspješna implementacija dovodi do poboljšanja uslova i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, koje se kontinuirano održavaju. Nadalje, ovo predstavlja i odgovor na poziv za rješavanje globalnih izazova koji se odnose na klimatske promjene, digitalnu i društvenu transformaciju, demografske promjene, novonastale potrebe u zdravstvenoj zaštiti i budućnost hrane. Ovaj pristup obuhvata principe održivosti uspostavljanjem programa, organizacionih mehanizama i usluga kojim se iniciraju promjene paradigme ka pristupima usmjerenim na čovjeka u preduzetničkom obrazovanju u okviru visokoškolskih ustanova.

UMANE će omogućiti da se preduzmu neophodne institucionalne promjene usvajanjem metodologije koja oponaša proces inovacije usmjerene na čovjeka na tri nivoa (znanje, akcija i uticaj) sa dvije faze: istraživanje i izrada prototipa.

Partneri u realizaciji projekta su:

Full Partners:

  1. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italy,
  2. University of Sarajevo, Bosnia & Herzegovina,
  3. Charokopeio Panepistimio - Harakopio University, Greece,
  4. University of Applied Science FH Joanneum, Austria,
  5. Mittuniversitetet (MIUN), Sweden,
  6. Science Park Graz GmbH (SPG), Austria,
  7. Almacube spa (ALMACUBE), Italy,
  8. BizMaker AB (BM), Sweden.

Associate partners:

  1. Ministry of Economy, Sarajevo Canton, Bosnia & Herzegovina,
  2. Art-ER S.cons.p. a., Italy.

Realizacija projekta: od jula 2022. godine do kraja juna 2024. godine.