Projekat REBUS | Uvođenje poduzetništva u visoko obrazovanje

Projekat REBUS | Uvođenje poduzetništva u visoko obrazovanje

Naziv projekta:

Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies – Ready for Business

 

Kratki naziv projekta: REBUS

 

Implementacija projekta:

Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment

 

https://rebusproject.net/

 

1

 

REBUS - Ciljevi i zadaci

Kao zemlje u tranziciji od državno uređene ka tržišnoj ekonomiji, zemlje Zapadnog Balkana i Rusija, kao naslijeđe bivšeg političkog sustava, imaju visoku razinu otpora prema privatnoj inicijativi i poduzetništvu. Partneri iz EU-a pružaju snažnu potporu rješavanju izazova uvođenja poduzetništva u visoko obrazovanje, uspostavljajući i mrežu suradnje između EU-a i partnerskih zemalja, kroz nove module obuke i vrednovanja poduzetničkih kompetencija potaknut će se tržište rada. Specifični ciljevi projekta su:

  • Razviti niz različitih oblika inovativnih modula osposobljavanja za poduzetništvo, integrirati module u postojeće nastavne planove i programe
  • Izraditi sistem vrednovanja razvoja poduzetničkih kompetencija
  • Obučiti akademsko osoblje u podučavanju inovativnog poduzetništva
  • Implementirati i ocijeniti module obuke i sistem vrednovanja u partnerskim zemljama
  • Uspostaviti sistem promicanja studenata u poduzetničkoj orijentaciji

 

REBUS – sažetak projekta

Europski poslovni sektor posvećuje sve veću pozornost kompetencijama kao što su osjećaj za inicijativu i poduzetništvo. Preporuka 2006/962/EZ o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje naglašava izuzetnu važnost ovih ključnih kompetencija za zapošljivost. Ove kompetencije povezane s poduzetništvom igraju ključnu ulogu u susjednim zemljama EU-a u njihovom razvojnom procesu prema uspješnijim tržišnim gospodarstvima i približavanju ekonomskim i društvenim standardima EU-a, njihovim poslodavcima nedostaju ove kompetencije kod diplomanata, posebno iz ICT-a i inženjerstva. Zemlje Zapadnog Balkana i Rusija općenito imaju visoku razinu otpora prema privatnoj inicijativi, biznisu i poduzetništvu. Mnogi mladi preferiraju “sigurno” zaposlenje u javnim poduzećima, svijest i uvažavanje vlastitih poduzetničkih potencijala je niska. Projekt ima za cilj razvoj, testiranje, provjeru valjanosti i uvođenje holističkih i otvorenih modula učenja vođenih potrebama za promicanje poduzetničkih kompetencija diplomiranih ICT i inženjera na sučelju akademskog obrazovanja i učenja u praktičnom poslovnom kontekstu. Istražila se razina kompetencija diplomiranih studenata/ica u partnerskim zemljama i identificirane su regionalne potrebe za obukom; razvijeni su modularni, praksi orijentirani poduzetnički treninzi; izrađen je sistem vrednovanja koji se sastoji od skupa opisa kompetencija povezanih s poduzetništvom i dokazivanje tih kompetencija te online sistem procjene i vrednovanja temeljen na dokazanom i testiranom pristupu Level 5; moduli osposobljavanja za poduzetništvo i sustav vrednovanja kompetencija su pilotirani, evaluirani i uključeni u postojeće nastavne planove i programe u ICT i inženjerskim programima.

U okviru ovoga projekta obavljena je i obuka studenata Univerziteta u Sarajevu od strane partnera iz Italije. Obuci, koja je trajala dvije sedmice i provedena je u Palermu, prisustvovalo je 15 studenata Univerziteta u Sarajevu.

 

Partneri u realizaciji projekta su bili:

 

Projekt koordinator:

P1: University of Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, BiH

 

Projektni partneri:

P2: Die Berater, Austria

P3: University FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, Austria

P4: Blended learning institutions’ cooperative, Germany

P5: University of Duisburg Essen, Germany

P6: University of Palermo, Italy

P7: University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, BiH

P8: European University of Tirana, Albania

P9: University of Elbasan “Aleksander Xhuvani“, Albania

P10: Universum College Prishtinë, Kosovo

P11: “Kadri Zeka” University in Gjilan, Kosovo

P12: Mechanical Engineering Faculty University of Montenegro, MNE

P13: Volga State University of Technology, Russia

P14: Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Russia

 

Projekat je počeo 15. 10. 2016. godine i trajao je do 14. 10. 2019. godine.

 

2