Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Enesa Dedića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Enesa Dedića

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Enes Dedić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Univerzitet u Bihaću

Naziv doktorske disertacije:Profesionalni razvoj nastavnika i cjeloživotno učenje

Sastav Komisije za pregled:

  1. Prof. dr. Daniel Maleč, vanredni za naučnu oblast Psihologija, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. Prof. dr. Lejla Silajdžić, vanredni  profesor za naučnu oblast Psihologija, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor, član
  3. Prof. dr. Elvira Nikšić, vanredni profesor za naučnu oblast Metodika nastave tjelesne kulture, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor,član
  4. Prof. dr. Irma Čehić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član
  5. Prof. ddr. Sanela Nesimović, vanredni profesor za naučne oblasti Metodika nastave matematike i Metodika razvoja matematskih pojmova, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.