Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Mirele Džehverović

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA BIOLOGIJE

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr. Mirela Džehverović, studenticaIIIciklusa studija na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

 

“Genetička diferencijacija između srednjovjekovne i recentne

humane populacije u BiH ”

 

dana 21. 07. 2022. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 sati u sali 805/VIII, Prirodno-matematičkog fakulteta ulica Zmaja od Bosne 33-35.