Studenti Građevinskog fakulteta UNSA prezentirali svoj rad na izradi makete/modela sanitarne deponije čvrstog otpada

Studenti Građevinskog fakulteta UNSA prezentirali svoj rad na izradi makete/modela sanitarne deponije čvrstog otpada

U utorak, 14. 06. 2022. godine, u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenti prve godine II ciklusa studija građevinarstva usmjerenja Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, te Geotehnika su, uz prisustvo nastavnog osoblja profesorice Amre Serdarević i predmetnih asistenata, ugostili gospodina Fuada Babića i tom prilikom prezentovali svoj rad na izradi makete/modela sanitarne deponije čvrstog otpada.

Tokom semestra studenti su usvojeno znanje kroz predavanja i vježbe „prenijeli“ na model i na taj način prikazali formiranje modela deponije čvrstog otpada počevši od izbora i pripreme lokacije, zatim izradu svih potrebnih slojeva tipične deponije i to od početka odlaganja otpada, pa do prestanka odlaganja i zatvaranja iste uz formiranje rekultivacijskog sloja i iskorištenja tako dobivenog prostora.

Kroz izradu predmetne makete studenti su stekli i obogatili usvojeno znanje i na neki način povezali teorijski sa praktičnim dijelom nastave. 

Studenti Građevinskog fakulteta UNSA prezentirali svoj rad na izradi makete/modela sanitarne deponije čvrstog otpada
Studenti Građevinskog fakulteta UNSA prezentirali svoj rad na izradi makete/modela sanitarne deponije čvrstog otpada