Propis

Prečišćeni tekst Poslovnika o radu Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu

Izdavački savjet Univerziteta u Sarajevu je 3. sjednici održanoj 23. 12. 2016. godine donio Prečišćeni tekst Poslovnika o radu izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-177/17 od 10. 01. 2017. godine).
 
Prečišćeni tekst Poslovnika o radu Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu utvrđuje vrste univerzitetskih naučno-nastavnih izdanja, sastav, način rada, praćenje i recenzentski postupak Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu.