Erasmus+ mobilnost (KA171): Univerzitet Nova Lisboa, Portugal

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: za naše studente i osoblje dostupan je samoNOVA IMS (Nova Information Management School) Univerziteta Nova Lisboa
Link o dostupnim oblastima: Vodič za prijavu na konkurs
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: erasmus@novaims.unl.pt 


Prijava

Period boravka: akademska 2024/2025
Ko se može prijaviti i broj mjesta: studenti, nastavno i nenastavno osoblje 
Vrsta mobilnosti: bachelor, master, PhD, teaching, training
Rok za prijavu: 11. 06. 2024. (objavljeno 15.05.2024.)
Prijavljujete se direktno Univerzitetu Nova Lisboa putem ovog prijavnog linka. Ne dostavljate prijavu niti šaljete dokumente našoj Službi.


Dokumenti koje trebate dostaviti*:

Osoblje:

 • potrebni dokumenti su objašnjeni u Vodiču za prijavljivanje, kao i kroz aplikaciju. veoma je bitno da pratite korake kako je i objašnjeno na stranama 7, 8 i 9. Obavezni ste dosta priložiti i nominacijsko pismo** našeg univerziteta. 

Kako pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomene (OBAVEZNO PROČITATI):

 • * U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas o tome obavijesti inostrana institucija.
 • ** Od 2024. godine ažurirano je nominacijsko pismo, te je potrebno da koristite ispravnu verziju (dostupna na linku).
 • Prednost pri rangiranju i odabiru se daje kandidatima koji se:
  • prvi put prijavljuju (odnosno kojima bi ovo bila prva mobilnost) ili
  • imaju manji broj mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju prethodno iskustvo) ili
  • koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju isti broj prethodnih iskustava).
 • Erasmus mobilnost podrazumijeva i finansijsku podršku (detaljnije možete pročitati ovdje).
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba i/ili nekorištenjem ispravnih formulara) nećemo prihvatiti.