Grupa profesora i studenata sa Univerziteta u Oslu posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA

Grupa profesora i studenata sa Univerziteta u Oslu posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA

U srijedu, 17. aprila 2024. godine, grupa profesora i studenata sa studijskog programa „Religija i društvo“ Teološkog Fakulteta Univerzitat u Oslu posjetila je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Grupu je predvodio prof. dr. Safet Bektović zajedno sa prof. dr. Norom Eggen i  prodekanom za nastavu, prof. dr. Sivet Angelom. Povod posjete bio je upoznavanje sa historijom muslimansko-kršćanskih odnosa u BiH, življenju islama u BiH i aktuelnim izazovima za muslimane u BiH i Evropi. Goste su na Fakultetu dočekali prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Aid Smajić i njegov student saradnjik Emir Mulahasanović. Profesor je goste upoznao sa historijom Bosne i Hercegovine, Sarajeva i Fakulteta te kroz isto ponudio uvid u teme koje smo naveli.