Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Špele Cvitković-Iličić

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. ŠPELE CVITKOVIĆ-ILIČIĆ  podnaslovom:„GEOPOLITIKA KINEMATOGRAFIJE: SARAJEVO FILM FESTIVAL U DISKURSIMA POPULARNE GEOPOLITIKE“ održatćese u ponedjeljak, 25.09.2023. godineu 11:00 sati, sala 18. na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

Služba za doktorske studije