The Music Academy presents music releases and a concert by the Etnoakademik ensemble

Muzička akademija predstavlja izdanja o muzici i koncert ansambla Etnoakademik
Datum događaja
27
Feb
Mjesto događaja
Zemaljski muzej BiH, Zmaja od Bosne 3, Sarajevo

On 27 February 2020, at the National Museum of Bosnia and Herzegovina, the Music Academy, University of Sarajevo presents editions of music and a concert by the Ethno-Academic ensemble. The editions are to be presented by Dr. Enes S. Omerovic, Dr. Nirha Efendić, Dr. Lana Paćuka, Dr. Fatima Hadžić, Dr. Jasmina Talam and Dr. Tamara Karača Beljak.

Muzička akademija predstavlja izdanja o muzici i koncert ansambla Etnoakademik