Akademija scenskih umjetnosti

Konkurs za izbor u akademsko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća Univerziteta u Sarajevu – Akademije scenskih umjetnosti br. 02-1/ 388-II od 06.07.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-11-70/22 od 20.07.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

 

raspisuje

KONKURS

 

za izbor  u akademsko zvanje:

  1. Nastavnik u zvanju redovni profesor (umjetničkonastavno zvanje) za oblast

Audio-vizuelne umjetnosti- 1 izvršilac sa punim radnim vremenom