Obavještenje o zakazivanju odbrane doktorske disertacije dr. Sanite Maleškić Kapo

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava javnost o zakazivanju odbrane doktorske disertacije:

Dr. Sanita Maleškić Kapo će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Učinak topikalne primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova na koncentraciju tkivnih imunoloških parametara, nocicepciju i lokalnu inflamaciju na kolagenom induciranom reumatoidnom artritisu“ usrijedu, 25. oktobra/listopada 2023. godine u 13 sati u Sali za odbrane (MSE Room 1) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, III sprat, lamela B, Čekaluša 90