News and Events

Events

25
Feb
24
Feb
Centar za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA
18
Feb
Fakultet islamskih nauka, Čemerlina 54, Sarajevo
18
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo