About University

Direktorij kontakata

Voloder-Madacki Alma

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za pravne poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za pravne poslove

Zoran Selesković

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni savjetnik za djelatnost visokog obrazovanja