News and Events

Events

06
Feb
Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, Sarajevo
05
Feb
Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, Sarajevo
03
Feb
Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
31
Jan
23
Jan
Koncertna sala Srednje muzičke škole Sarajevo
17
Jan
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jan
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo