Obavještenje o utvrđivanju preliminarne liste kandidata za dodjelu nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju

UNSA

Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu utvrdio je preliminarnu listu kandidata za dodjelu nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu.

Pojedinci i organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu dostaviti žalbe i prijedloge za korekciju liste do 17. novembra 2021. godine do 16:00 sati.

Žalbe je potrebno dostaviti Službi za naučnoistraživački rad putem e-maila nir@unsa.ba.