Istraživanje i saradnja

Mobilnost

Međunarodna mobilnost u akademskoj zajednici podrazumjeva razmjenu studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sa jedne visokoobrazovne institucije na drugu instituciju. Učesnici mobilnosti mogu biti studenti koji su upisani u tekuću godinu, te nastavno ili administrativno osoblje koje je zaposleno. 

  • Student provodi jedan do dva semestra u inostranstvu gdje prati, sluša i polaže ispite iz predmeta koji bi mu se, prema ranije ustanovljenim pravilima i uputama, trebali priznati na matičnom fakultetu/akademiji;
  • Nastavno osoblje odlazi na partnerski univerzitet kako bi držao predavanje, započeo pregovore o zajedničkim akademskim aktivnostima ili dao inicijativu za započinjanje saradnje na zajedničkom studijskom polju. Akademsko osoblje može da učestvuje u mobilnosti u svrhu predavanja – teaching (prema ZoVOKS član 116: redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor);
  • Administrativno osoblje koristi mobilnost u cilju dodatnog usavršavanja i usvajanja iskustava iz istih ili sličnih službi na partnerskom univerzitetu. Vrlo često se ova mobilnost koristi radi prisustvovanja staff weeku - sedmici obuke administrativnog i akademskog osoblja iz područja internacionaliazcije.

NAPOMENA: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


Zbog veće količine informacija i aktivnosti kada je u pitanju međunarodna kreditna mobilnost u okviru Erasmus+ programa (KA107) ali i drugih obrazovnih programa Služba za međunarodnu saradnju je pokrenula posebnu web domenu koja se dotiče ove aktivnosti. Molimo vas da za više informacija posjetite http://www.international.unsa.ba.

Dokumenti za mobilnost: