Istraživanje i saradnja

MEVLANA

mevlana_logo

Trenutno nema otvorenih konkursa.


OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU

Ime programa je inspirirano Muhammedom Celaleddinom koji je rođen 1207. godine u Belh Horasanu (danas na granici sa Afganistanom). Ime Mevlana koristili su sultan Veled, Sems-i Tebrizi i njegovi sljedbenici i univerzalni je simbol identifikacije sa njim. Ljudima sa Zapada poznat je kao Rumi.

Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja, odnosno između turskih partnerskih univerziteta i Univerziteta u Sarajevu.

Studenti, te nastavnici i istraživači zaposleni na visokoškolskim ustanovama u Turskoj ili inostranstvu mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ pod uslovom da je potpisan protokol o razmjeni u okviru programa „Mevlana“.


PARTNERI

Rb.UniverzitetGradWebProtokol potpisanVaži do:
1Afyon Kocatepe UniverzitetAfyonkarahisarhttps://aku.edu.tr/20162021
2Akdeniz (Mediteran) UniverzitetAntalijahttp://www.akdeniz.edu.tr/20162020
3Canakkale Onsekiz Mart UniverzitetÇanakalehttps://www.comu.edu.tr/20162021
4Dicle UniverzitetDiyanbakirhttp://www.dicle.edu.tr/20152020
5Dumlupinar UniverzitetKutahyahttp://www.dpu.edu.tr/20182023
6Erciyes UniverzitetKayserihttps://www.erciyes.edu.tr/20162021
7Gumushane UniverzitetGumushanehttp://www.gumushane.edu.tr/20182022
8Kahramanmaras Sutcu Imam UniverzitetKahramarmarashttp://www.ksu.edu.tr/20162021
9Karadeniz tehnički univerzitetTrabzonhttp://www.ktu.edu.tr/20182023
10Karamanoglu Mehmetbey UniverzitetKaramanhttp://www.kmu.edu.tr/20182020
11Marmara UniverzitetIstanbulhttp://www.marmara.edu.tr/20152020
12Suleyman Demirel UniverzitetIspartahttp://sdu.edu.kz/en/20192024
13Trakijski univerzitetJedrenehttps://www.trakya.edu.tr/20192023
14Uludag UniverzitetBursahttp://www.uludag.edu.tr/20152019
15Univerzitet u BartinuBartinhttps://en.bartin.edu.tr/20182023

 


RAZMJENA STUDENATA

Kako se prijaviti?

 • Na konkurs se mogu prijaviti samo redovni studenti Univerziteta u Sarajevu.
 • Pratiti kada se raspiše konkurs (otprilike je to februar/mart).
 • U konkursu je naglašeno na koji način se prijavljujete i koje dokumente trebate pripremiti i poslati.
 • U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jednom tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa. 

Koliko traje razmjena?

 • Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra. Period trajanja semestra može biti različit u pojedinim obrazovnim sistemima, ali program razmjene ne može trajati duže od jedne akademske godine. U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti studij i za drugi semestar o svom trošku, što obavezno mora prethodno provjeriti na univerzitetu domaćinu. 

Da li studenti ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji?

 • Ukoliko pohađaju kurseve/semestre unaprijed dogovorene i usaglašene protokolom o učenju, studenti ne ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji.

Stipendija:

 • Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske za akademsku 2018/2019. godinu. Studenti sami snose putne troškove. Mjesečno se studentima isplaćuje 80% školarine, a ostatak pod uslovom da uspješno steknu sve potrebne bodove i ispune sve obaveze. U slučaju da su dodijeljena sredstva nedovoljna, studenti mogu koristiti vlastita sredstva ili mogu dobiti posebne stipendije, što je u skladu sa drugim uvjetima ovog programa.
 • Za akademsku 2018/2019. godinu odobrena je stipendija u iznosu od 1000 turskih lira.
 • U okviru programa razmjene student ne plaća školarinu instituciji domaćinu nego nastavlja plaćati matičnoj instituciji.
 • Student ne plaća dodatne takse na instituciji domaćinu unutar programa razmjene. 
 • Institucije visokog obrazovanja u potpunosti osiguravaju priznavanje obrazovnih aktivnosti. 

RAZMJENA NASTAVNIKA I ISTRAŽIVAČA

Kako se prijaviti?

 • Na konkurs se može prijaviti samo nastavno osoblje (Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).
 • Pratiti kada se raspiše konkurs (otprilike je to februar/mart).
 • U konkursu je naglašeno na koji način se prijavljujete i koje dokumente trebate pripremiti i poslati.
 • Asistenti istraživača ne mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“. 

Koliko traje razmjena?

 • Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene najmanje dvije sedmice, a najviše tri mjeseca (u skladu sa dogovorom sa domaćinima). 
 • Ovaj program razmjene uključuje obrazovne aktivnosti na instituciji domaćinu u trajanju od šest sati sedmično ili recipročno kada je riječ o učešću u projektima, radionicama i istraživanju.
 • Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jednomt u toku akademske godine. 

Stipendija:

 • U okviru programa razmjene „Mevlana“ pokrivaju se putni troškovi i dnevnice za nastavno osoblje iz Turske ili inostranstva, a u skladu sa iznosima navedenim u Travel Expense Law br. 6245 i članu 10. Zakona br. 2547.
 • CHE Executive Board je ovlašten da odredi dodatne takse prema zemljama i zvanjima.
 • Propisani iznos stipendija zavisi od zvanja, a iznos za akademsku 2018/2019. za profesore, vanredne profesore i docente je 50 turskih lira, a za ostalo osoblje od 40 turskih lira. Putni troškovi priznaju se u maksimalnom iznosu od 2500 turskih lira. 

DODATNE INFORMACIJE:

Sve dodatne i opširne informacije o programu razmjene „Mevlana“ mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske: 

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit
Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr/en/web/mevlana