UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja

Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fondovi za NIR/UIR

 

 

Library Network Support Services (LNSS):
modernising libraries in Western Balkan countries
through staff development and reforming library services


Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

Library Awareness National Day Meeting with partner institutions

Održan sastanak Akcijske grupe Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama s načelnikom općine Novo Sarajevo

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini

Otvoren WordPress blog i facebook profil


Akcijska grupa Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru i Kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću - partnera u ERASMUS+ Projektu - Capacity Building in Higher Education (CBHE) - „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“ je otvorila WordPress blog i facebook profil https://nadbh.wordpress.com/ za potrebe realizacije ove projektne aktivnosti.Library National Awareness Day in Bosnia and Herzegovina

WordPress Blog and Facebook Profile Opened

Library National Awareness Day Action Group of the University of Sarajevo, University of Mostar and Cantonal and University Library in Bihać - partners in ERASMUS+ Project - Capacity Building in Higher Education (CBHE) - „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“ has opened WordPress Blog and Facebook Profile https://nadbh.wordpress.com/ for the purpose of Project activities realization.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC