UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press

Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

ObavijestU četvrtak 15. 12. 2016. godine sa početkom u 14.30 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Aldžić Asmir, MA student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Istraživanje antibiotske rezistencije i pojave multirezistentnih bakterija kod hospitaliziranih pacijenata na području Unsko-sanskog kantona“

Komisija u sastavu:

Dr. Anesa Jerković-Mujkić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Mikrobiologija“ i „Biologija ćelije“, predsjednica,
Dr. Suad Habeš, doktor bioloških nauka, redovni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Sanitarna mikrobiologija“, mentor,
Dr. Zarema Obradović, doktor medicinskih nauka, redovna profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“, „Okolinsko zdravlje“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“, član,
Dr. Šemso Pašić, doktor veterinarskih nauka, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Veterinarska mikrobiologija sa imunologijom“, rezervni član.

Datum objave: 8. 12. 2016. godine

 
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

OBJAVLJUJE


Alem Memić, MA, asistent Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„O teoremi dekompozicije u teoriji harmonijskih funkcija”,

dana 12. 12. 2016. godine u sali 428/IV Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

OBJAVLJUJE


Mr. Zenan Šabanac, viši asistent Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Poopćena varijacija, Cesàro sumabilnost i jaka konvergencija”,

dana 12. 12. 2016. godine u sali 428/IV Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Datum objave: 7. 12. 2016. godine

 
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Mr. Adna Bešić, stručna saradnica u Laboratoriji za kontrolu hrane i vode u Službi zdravstvene ekologije i higijene Zavoda za javno zdravstvo FBiH i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Prisustvo Legionella spp. u javnim i turističkim
objektima u Bosni i Hercegovini“,dana 09. 12. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 13:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.Mr. Senad Šljuka, viši asistent Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Komparativna analiza odabranih merističkih značajki i molekularnih markera u određivanju strukture i genetičkog diverziteta populacija Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) u slivu rijeka Neretve i Save“,

dana 06. 12. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.Mr. Sabina Trakić, viša asistentica Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ekološka diferencijacija akvatičnih makrofita
u slivovima Bosne i Hercegovine“,


dana 08. 12. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 11:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Datum objave: 2. 12. 2016. godine

 
Veterinarski fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 
Filozofski fakultet

Odsjek za slavenske jezike i književnosti
Lektorat za češki jezik

Obavještenje

Češki jezik i kultura 1
izborni predmet

Nastava iz IP Češki jezik i kultura 1 počinje u ponedjeljak 7. 11. 2016. u 18:00 u sali 154.

Časovi Češkog jezika i kulture 1 održavat će se ponedjeljkom i četvrtkom od 18 do 20 sati.

Konsultacije kod lektorice Jane Skoumalove, MA, u terminima:
ponedjeljak 16–18 sati (kabinet 161)
četvrtak 14–16 sati (kabinet 161)
 

 
Građevinski fakultet

KONKURS za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVUOBJAVLJUJE


Mr. Selma Pilić, viša asistentica Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Citološke i morfološko-histološke karakteristike gameta i gonada kalifornijske pastrmke Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) uzgajane u ribogojilištima različitih slivova“,

dana 01. 12. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 11:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis četvrte generacije studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2016/2017. godini u prvom upisnom roku

Datum objave: 31. 10. 2016. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika

Datum objave: 31. 10. 2016. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJEMr. Adi Vesnić, viši asistent Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Opće biološke i autekološke karakteristike vrsta grupe Camponotus lateralis, zapadnog dijela Balkanskog poluostrva (Hymenoptera, Formicidae)“,

dana 03. 11. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:45 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.


OBJAVLJUJE


Mr. Aldijana Mušović, viša asistentica Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ekološka, morfološka i molekularno-genetička karakterizacija vrste Aulopyge huegelii Heckel, 1843 (Actinopterygii: Cipriniformes) iz Buškog jezera“,

dana 10. 11. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

OBJAVLJUJE


Mr. Mahir Gajević, viši asistent Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ekološka karakterizacija vrsta rodova Gammarus Fabricius, 1775 i Echinogammarus Stebbing, 1899 (Crustacea: Amphipoda) u površinskim vodotocima
Bosne i Hercegovine“,


dana 11. 11. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 09:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

OBJAVLJUJE


Mr. Renata Bešta-Gajević, viša asistentica Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Biološka i molekularna karakterizacija izolata virusa mozaika krastavca porijeklom
 iz Bosne i Hercegovine“,


dana 18. 11. 2016. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 11:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.


Iz Dekanata Fakulteta

 
Veterinarski fakultet

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

Datum objave: 26. 10. 2016. godine

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 100 - 110 od 333

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC