UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press

Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Filozofski fakultet

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

1.    Mr. Đenita Tuce

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Osobne i okolinske odrednice samopoštovanja kod adolescenata
        KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
        Predsjednik: Dr. Jadranka Kolenović-Đapo, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
        Članovi:    
1.    Dr. Indira Fako, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Saša Drače, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2.    Mr. Elmedina Duranović

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni prema dubrovačkim
izvorima
            KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:
            Predsjednik: Dr. Esad Kurtović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
            Članovi:    
1.    Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    Dr. Pejo Ćošković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
   

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJA O OCJENI PREZENTACIJE RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGIRANIH RADNIH VERZIJA PROJEKATA DOKTORSKIH DISERTACIJA KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 1. do  12. 2. 2017. godine.
 

 
Prirodno-matematički fakultet

K O N K U R S

za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, za:

•    Doktorski studij bioloških nauka
•    Doktorski studij fizičkih nauka
•    Doktorski studij geografskih nauka 
•    Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i
•    Doktorski studij iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.  

 

Datum objave: 10. 1. 2017. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis četvrte generacije studenata na TREĆI CIKLUS  STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Sarajevu  u  studijskoj 2016/2017. godini u drugom upisnom roku

 
VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Enisa Šljivo, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Upravljanje kvalitetom radnog života kao performansom održive radne sposobnosti i poslovne produktivnosti“

29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 10,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Mr. sci. Mirela Badurina, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Privrženost i rezilijentnost kao odrednice zdravlja djece i mlađih adolescenata sa stajališta geštalt psihoterapije“


28.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 10,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

Mr. sci. Adnan Šehić, student III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Magnetno rezonantno oslikavanje lumbo-sakralne kičme metodom aksijalnog opterećenja“29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
 
 
Iz Dekanata Fakulteta.

 

 
Veterinarski fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja  

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

 
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

Mr. sci. Safeta Redžić, studentica III ciklusa hemije u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV),  pod naslovom:

”Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina”,

dana 23. decembar 2016. godine (petak) u predavaoni biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:30 sati

 
Filozofski fakultet

KONKURS za izbor i PONOVLJENI KONKURS za izbor

Datum objave: 10. 12. 2016. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i asistenta

 
VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

ObavijestU četvrtak 15. 12. 2016. godine sa početkom u 14.30 sati u sali 805 (VIII sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Aldžić Asmir, MA student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Istraživanje antibiotske rezistencije i pojave multirezistentnih bakterija kod hospitaliziranih pacijenata na području Unsko-sanskog kantona“

Komisija u sastavu:

Dr. Anesa Jerković-Mujkić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Mikrobiologija“ i „Biologija ćelije“, predsjednica,
Dr. Suad Habeš, doktor bioloških nauka, redovni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Sanitarna mikrobiologija“, mentor,
Dr. Zarema Obradović, doktor medicinskih nauka, redovna profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“, „Okolinsko zdravlje“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“, član,
Dr. Šemso Pašić, doktor veterinarskih nauka, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Veterinarska mikrobiologija sa imunologijom“, rezervni član.

Datum objave: 8. 12. 2016. godine

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 89 - 99 od 332

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC